Blue Flower

Webbyrå menar att det är bra att separera navigationen från den visuella designen på en sida. På så sätt kan man fokusera på att skapa design för alla olika sidor, hon menar också att det finns vissa konventioner på webben man bör hålla sig till ( Google Search Engine Optimization Starter Guide Google har skapat en guide för hur man som utvecklare kan optimera sin webbplats för deras sökmotor. Det finns en del olika verktyg man kan använda sig av optimera sin webbplats. Man kan optimera webbplatsen i sin HTML-kod med hjälp av meta-taggar, man kan se över sin URL och fil-struktur och man kan optimera innehållet på webbplatsen. Google kommer med riktlinjer för hur man skall använda dessa verktyg. Meta-taggar Varje sida får en titel. Titeln skall vara unik för varje sida på webbplatsen. Titeln skall även representera innehållet på sidan. Varje sida skall även få en beskrivning (description). Varje sida bör ha en egen beskrivning som representerar vad som visas på sidan. Man bör undvika generiska beskrivningar som till exempel ”Detta är en hemsida för konferenser”. Beskrivningen skall sammanfatta vad som visas på just den sidan. Man kan även använda nyckelord (keywords). Även nyckelorden bör vara unika för varje sida. Nyckelorden skall även representera innehållet på rätt sida. URL och fil-struktur Man bör undvika långa URLer som är svåra att komma ihåg. En URL bör representera vad som visas på sidan. Undvik att ha med sidans namn som ID och generiska namn för sidan som till exempel ”sida1.html. Man bör undvika djupa filstrukturer som till exempel . Om mappar används bör även de representera vad som finns i webbyrå.

Innehållet på webbplatsen bör vara strukturerat och enkelt att läsa.

Använd stycken, rubriker och underrubriker. Innehållet bör hela tiden hållas uppdaterat för att användare skall vilja besöka igen och för att webbplatsen skall kunna nå nya användare. Innehållet på webbplatsen skall skapas främst för användarna och inte för sökmotorer. För att nå resultat måste innehållet vara skapat för rätt användare Search Engine Optimization with Google använde metoder för SEO under 24 veckor och märkte att antalet användare på en webbplats ökade. De använde en blandning av on-page och off-page-optimering för webbplatsen. on-page-optimering innebär det man som utvecklare kan göra för att optimera sin webbplats. De menar även att off-page-optimering innefattar externa länkar till webbplatsen. De märkte att vissa delar av SEO har större betydelse än andra. Enligt dem är dessa de viktigaste  1. Titlar på sidor 2. Länkar från andra webbplatser 3. Domän och filstruktur 4. Beskrivning i metatagg 5. Bildoptimering Search Engine Ranking Factors 2015 är ett företag som startade år 2004 med konsultera andra företag och hjälpa dem optimera sina webbplatser för sökmotorer . Idag har de ett antal olika produkter och verktyg man kan köpa för att kunna marknadsföra sin webbplats. Vartannat år genomför en undersökning med hjälp av experter för att kunna förstå vad som kan hjälpa och vad som eventuellt kan vara skadligt när man skall optimera sin webbplats för sökmotorer. År 2015 bestod undersökningen av en enkät för 150 experter inom marknadsföring på webben. De fick ranka olika typer av åtgärder för en webbplats genom att ge åtgärden en poäng från 1-10 där 1 representerar att åtgärden inte spelar stor roll och 10 representerar att åtgärden spelar roll för optimering för sökmotorer . Varje fråga har sedan fått ett genomsnittsvärde baserat på svaren från experterna. poängterar att dessa resultat inte är bevis för vad sökmotorer använder för ranka webbplatser högre utan resultaten visar egenskaper för webbplatser som tenderar att rankas högt  I resultaten ansågs det vara viktigt med unikt innehåll webbplatsen. Om flera sidor har samma innehåll kan det ha en negativ effekt på webbplatsens ranking. Det är också enligt undersökning viktigt att webbplatsen webbyrå wordpress stockholm har för lite innehåll och att innehållet hålls uppdaterat. Webbplatsen bör också vara optimerad för mobiltelefoner. Webbplatsen bör inte ha för långa laddningstider då låg hastighet på webbplatsen kan ha en negativ effekt på rankingen. I undersökningen fick experterna även svara på om de tror olika egenskaper kommer öka, stanna eller minska i sin påverkan på ranking hos sökmotorer. Experterna trodde att mobilvänlighet kommer öka sin påverkan för ranking. De trodde även att läsbarhet och användbarhet på webbplatsen kommer öka och att hastigheten på webbplatsen kommer spela större roll i framtiden . Syfte/mål Syftet med projektet är att skapa och leverera en webbplats där företag kan vända sig till Konferens för att få hjälp med att boka konferenser. Förutom att skapa ett gränssnitt för användarna som är optimerat för olika typer av skärmar skall även webbplatsen optimeras för sökmotorer så potentiella kunder till Konferens kan hitta till webbplatsen. Metod/genomförande Uppdrag Först av allt mottog jag uppdraget i form av en kravspecifikation från kunden. När jag fått kravspecifikationen började jag fundera över vilken typ av känsla webbplatsen bör ha. Kunden ville att deras webbplats skulle utstråla en blandning av gammaldags lyx men samtidigt hålla webbplatsen modern. Den nya webbplatsen skulle innehålla samma information som den webbplats kunden har idag samt möjligheten för användarna att kunna skicka en förfrågan för en konferensbokning. Sitemap Jag började med att arbeta fram en sidstruktur för webbplatsen. Jag jobbade med att hålla varje sida relevant med en titel som representerar innehållet. Jag kom sedan fram till en struktur över åtta sidor. Wireframes Efter att ha skapat sidstrukturen för webbplatsen började jag ta fram wireframes som skulle representera känslan kunden ville uppnå med webbplatsen. Jag började med skisser på papper och tog sedan fram digitala skisser tillverkade i Adobe Photoshop webbyrå . Dessa wireframes gjordes i två omgångar.